მთავარი მწვრთნელი: მალხაზ ფორჩხიძე

მთავარი მწვრთნელის ასისტენტი: გულად კალანდაძე

კლუბის დირექტორი: დავით ცნობილაძე

კლუბის დირექტორის თანაშემწე: ნუგზარ შარაბიძე